DJ
LAG

Less is often more, and DJ Lag is a king in musical ascesis. His throne is gqom - dance music genre from South Africa. Broken rhythms and carefully crafted samples are key to dancefloor craze all over the world.

DJ LAG

 

Mniej często znaczy więcej, a DJ Lag jest królem muzycznej oszczędności. Za tron obrał sobie gqom, taneczny gatunek z Południowej Afryki, który połamaną rytmiką i świetnie dobranymi samplami podbija parkiety całego świata.